Kluczowe korzyści

Byadmin

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Rozumiemy, że badanie sprawozdań finansowych Jednostki będzie wymagało zaangażowania specjalistów różnych dziedzin, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w szczególności w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i praktyk ich stosowania w sektorze deweloperskim w kraju i na świecie.

Rozumiemy, że oczekujecie Państwo: zaangażowania zespołu posiadającego praktyczne kompetencje prowadzenia badania dużych grup kapitałowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Dysponujemy gronem specjalistów, zapewniamy efektywną komunikację oraz bieżące doradztwo rachunkowe, podatkowe i prawne

DOŚWIADCZENIE

Rozumiemy, że rzetelne i efektywne przeprowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych Jednostki wymaga odpowiedniego doświadczenia, zarówno w zakresie specyfiki Państwa sektora, jak i wymagań raportowania dużych podmiotów giełdowych będących w zainteresowaniu krajowych i międzynarodowych inwestorów.

Nasz zespół ma interdyscyplinarne doświadczenie, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem oraz stabilność zespołu audytującego.

WSPARCIE MERYTORYCZNE

Rozumiemy, że oczekujecie Państwo wsparcia w zakresie:
wzorów sprawozdań finansowych spełniających wymogi informacyjne spółek notowanych na GPW w Warszawie;
Informacji dotyczących wprowadzonych, spodziewanych zmian przepisów i regulacji dotyczących wymogów informacyjnych oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedstawimy Państwu wzór sprawozdania odpowiadający Państwa potrzebom oraz możliwościom. Jesteśmy w stanie doradzać Państwu na bieżąco w tym zakresie.