Pozyskiwanie finansowania

Byadmin

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA I DORADZTWO FINANSOWE

Pomagamy naszym klientom budować wartość poprzez efektywne planowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych.

Wspieramy przy podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych, dzięki znajomości specyfiki działania w różnych branżach. Przy realizacji projektów dla naszych klientów współpracujemy z ekspertami z różnych dyscyplin, wykorzystując sieć znajomości i wspólnych doświadczeń we współpracy. Kooperujemy ze specjalistami ds. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, nieruchomości, odelowania finansowego, doradcami podatkowymi oraz prawnikami.

Projekty, w których doradzamy, uzyskują finansowanie z różnych źródeł, w tym z krajowych banków komercyjnych, międzynarodowych instytucji finansowych lub funduszy. Wspieramy naszych klientów między innymi w:

· Pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji,
· Projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
· Pozyskiwanie finansowania w ramach IPO (GPW i NewConnect),
· Pozyskiwanie kapitału od funduszy typu private equity i venture capital (private placement)
· Project finance – pozyskiwania finansowania dla projektów inwestycyjnych,
· Refinansowaniu długu korporacyjnego w ramach procesów restrukturyzacji.

Budujemy modele finansowe, które pozwalają na przeanalizowanie wartości przedmiotu transakcji z różnych punktów widzenia (sprzedający/kupujący) przy zmieniających się parametrach finansowych i operacyjnych. Dbamy o to aby kupujący nie przepłacał, a sprzedający otrzymał godziwą cenę.

Nasze prace jako doradcy, obejmują analizę ekonomiczno-finansową i wycenę, zdefiniowanie średnioterminowej strategii właścicielskiej Klienta, przygotowanie materiałów informacyjnych i listy potencjalnych instytucji finansowych, do których skierowana zostanie propozycja inwestycyjna. Zbieramy wstępne oferty od zainteresowanych podmiotów i koordynujemy spotkania pomiędzy potencjalnymi inwestorami a Spółką i jej Właścicielami. Bierzemy udział w przygotowaniu i negocjacjach Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), koordynujemy proces „due diligence”, bądź sami go wykonujemy. Na koniec negocjujemy ostateczne warunki transakcji, aż do zawarcia umowy inwestycyjnej.