Zrealizowane Projekty

Byadmin

I. Najważniejsze projekty wykonywane w ramach audytu:


Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego:

 • WSiP S.A. (Warszawa),
 • WKRA S.A. (Warszawa),
 • Polimex – Mostostal S.A. (Siedlce),
 • Ceramika Nowa Gala S.A. (Końskie),
 • Laboratorium Kosmetyczne ERIS S.A. (Warszawa),
 • Chipita Sp. z o.o. (Warszawa),
 • Sempertrans Bełchatów S.A. (Bełchatów),
 • Action S.A. (Warszawa),
 • TP PKRE S.A. (Warszawa),
 • US Pharmacia Sp. z o.o. (Wrocław),
 • Spółki z Grupy Praterm S.A. (Lublin, Białystok),
 • Spółki z Grupy Eldorado S.A. (obecnie EMPERIA Holding),
 • Ardex Polska Sp. z o.o. (Wrocław),
 • Poliplast Sp. z o.o. (Oleśnica),
 • MBL Poland Sp. z o.o. (Piotrków Trybunalski),
 • Progres Investment S.A. (Warszawa),
 • PZ CORMAY S.A. (Lublin),
 • e-Kancelaria GPF S.A. (Wrocław),
 • MTI Furninova Sp. z o.o. (Kętrzyn),
 • Fibre – System Sp. z o.o.,
 • AUXILIA S.A.,

Spółki z Grupy Raiffesien:

 • BHK Kraków Joint Venture Sp. z o.o.,
 • Evolution One Sp. z o.o.,
 • RE Project Development Sp. z o.o.,
 • Smulders Polska Sp. z o.o.,
 • Inwestgrupa Sp. z o.o.,
 • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej LPGK Sp. z o.o.,
 • Firma CRUSAR Karol Kundzicz,
 • i2 Development S.A..

Mniejsze spółki:

 • Invest-Mot Sp. z o.o.,
 • Marley Sp. z o.o.,
 • Siltec Sp. z o.o.,
 • Alcar Sp. z o.o.,
 • Uni – Truck Sp. z o.o.,
 • Sunset Suits,
 • Triton Development S.A.,
 • Eurotanks Sp. z o.o.,
 • Red Point Publishing Sp. z o.o.,
 • LEXUS FINANSE S.A.,
 • PW Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.,
 • Quick Cash S.A.,
 • „CIEPŁO JAWOR” Sp. z o.o.,
 • Car Finance & Management Polska S.A.,
 • Grasp Capital S.A..Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Czynności wykonywane dla wyżej wymienionych Spółek lub Instytucji obejmowały statutowe badania sprawozdań jednostkowych, weryfikację pakietów spółek sporządzanych na cele konsolidacji wg różnych standardów oraz korekty przekształceniowe na cele konsolidacji.

 


Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

 • GK WSiP S.A.,
 • GK WKRA S.A.,
 • GK Polimex – Mostostal S.A.,
 • GK Ceramika Nowa Gala S.A.,
 • GK Sempertrans Bełchatów S.A.,
 • GK Action S.A.,
 • GK Trakcja Polska PKRE S.A.,
 • GK PRKI S.A.,
 • GK Triton Development S.A.,
 • GK Orphee S.A.,
 • GK PZ CORMAY S.A.,
 • GK Progres Investment S.A.,
 • GK e-Kancelaria GPF S.A.,
 • GK i2 Development S.A..

Czynności wykonywane dla wyżej wymienionych Spółek obejmowały statutowe badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz audyty celowe – badanie dla celów przekształcenia.


Due diligence:

 • CEMET S.A. Warszawa,
 • Eldorado S.A.,
 • Grupa Reinvestment,
 • Intakus S.A.,
 • TBS „Nasze Kąty”.

Prospekty emisyjne:

 • Ceramika Nowa Gala S.A.,
 • Polnord S.A.,
 • Action S.A.,
 • PZ CORMAY S.A.,
 • Orphee S.A.

Badanie prognoz finansowych –

 • GANT Development S.A.

Badanie informacji finansowych pro forma –

 • GK PZ CORMAY S.A.,
 • GK Orphee S.A.

Badanie historycznych informacji finansowych –

 • GK PZ CORMAY S.A.,
 • GK Orphee S.A.

Inne czynności w ramach rewizji finansowej:

 • Badanie planów przekształceń (przekształcenie Centrum Medyczne Medicos w Lublinie),
 • wycena aportów (WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., SQ System Sp. z o.o., MARTINIKA Sp. z o.o.),
 • wycena przedsiębiorstw (Services Zone S.A.),
 • audyt rozrachunków Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (uzgodnienia BO, BZ za lata 2004 – 2012),
 • usługa poświadczająca polegająca na wyodrębnieniu kosztów do aktywowania w czasie (AUXILIA Sp. z o.o.),
 • wycena rachunków bankowych i wierzytelności pieniężnych (Państwowa Kolej Metropolitarna S.A. Gdańsk),
 • przegląd rachunkowo – podatkowy (LDB Fruits Sp. z o.o.),
 • tworzenie zasad rachunkowości (Gorzelnia),
 • audyt projektu współfinansowanego z Funduszu POIG (PIT RADWAR S.A.),
 • wycena akcji (WIND MOBILE S.A.).

II. Najważniejsze projekty wykonane w ramach pełnionych obowiązków Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej


1. Wdrożenie oraz zmiana polityki rachunkowości – śledzenie zmian w przepisach lokalnych oraz międzynarodowych, wdrażanie i ujednolicanie zasad dla spółek i Grupy, przyjmowanie rozwiązań najbardziej korzystnych oraz adekwatnych do rodzaju działalności.
2. Monitoring planu kont i aktualizacja w zakresie potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej.
3. Optymalizacja podatkowa bieżąca, wdrożenie struktury opartej o Funduszu Inwestycyjny Zamknięty, który posiada udziały w spółkach barterowych komandytowo akcyjnych odpowiedzialnych za inwestycje deweloperskie. Wprowadzenie struktur „cypryjskich” i „luksemburskich”. W efekcie Grupa nie płaciła podatku dochodowego.
4. Wdrożenie schematu rozliczeń wewnątrzgrupowych – obciążenia holdingowe, za prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenie opłat marketingowych. Tworzenie dokumentacji podatkowej do transakcji w ramach Grupy Kapitałowej.
5. Zwiększanie efektywności pracy działu księgowości i działu prawnego, systematyczna obniżka kosztów. Koordynacja zmian prowadzących do obniżenia kosztów stałych.
6. Wdrożenie autorskich aplikacji: Kancelaria, Obieg dokumentu Kosztowego, Obieg dokumentu prawnego – opartych o Lotus Notes.
7. Wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamic Navision 5.0. Aplikacja nowego planu kont i wzoru sprawozdań, monitoring i aktualizacja bieżąca planu kont.
8. Automatyzacja procesu rachunkowości – sprawozdawczość jednostkowa i skonsolidowana.
9. Koordynacja działań przygotowujących Grupę do nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego.
10. Utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, analitykami piszącymi. Prowadzenie spraw korporacyjnych. Uczestniczenie w konferencjach, prezentacja Spółki.
11. Koordynowanie i nadzorowanie projektów developerskich i budowlanych.


 

III. Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej doradczej


1. Bieżące doradztwo rachunkowe i podatkowe dla kilku podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym biur rachunkowych. Zarządzanie biurem rachunkowym (Interim manadżer).
2. Planowanie podatkowe (VAT, CIT, PIT, PCC).
3. Doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji podatkowej, finansowej i rachunkowej struktur organizacyjnych firm, transakcji, finansowania przez wspólników/ udziałowców.
4. Doradztwo w zakresie przekształceń przedsiębiorstw osób fizycznych w podmioty prawa handlowego, strukturyzacja biznesowa przedsięwzięć rodzinnych, budowa grup kapitałowych.
5. Doradztwo finansowe i biznesowe dla podmiotów delegujących pracowników migrujących w U.E.
6. Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech.