Inne Usługi

Byadmin

Inne usługi poświadczające

Wykonujemy także inne usługi, których celem jest wspomaganie klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Usługi te polegają na wydawaniu raportów z weryfikacji, przeglądu lub z wykonania uzgodnionych procedur, są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi.

Dodatkowo oferujemy:

1.
Badanie planów przekształceń i połączeń,
2.
Doradztwo inwestycyjne w zakresie fuzji i przejęć,
3. Analizy finansowe typu due diligence,
4. Badanie pakietów konsolidacyjnych,
5. Badanie prognoz finansowych,
6. Opracowywanie części finansowej prospektów emisyjnych,
7. Restrukturyzacja systemów sprawozdawczości finansowej w związku z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych,
8.
Outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego,
9. Bieżące doradztwo finansowe i rachunkowe,
10. Inne formy atestacji wynikające z biznesowych potrzeb Klienta, w tym doradztwo i audyt jednostek sektora finansów publicznych.

 

Szkolenia

Oferujemy szeroki zakres szkoleń związanych z tematyką różnorodnych standardów rachunkowości oraz z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów. Oferujemy także pomoc merytoryczną dotyczącą problemów występujących w Państwa firmie. Jesteśmy gotowi stworzyć dostosowany do Państwa oczekiwań i potrzeb specjalny program zajęć i szkoleń, które możemy przeprowadzić zarówno w siedzibie Państwa Przedsiębiorstwa, jak i w specjalnie wynajętej do tego celu sali konferencyjnej.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej i budowlanej, jesteśmy w stanie pomóc Państwu zdefiniować cały proces deweloperski i budowlany od strony rachunkowej, finansowej i zarządczej. Posiadamy także doświadczenie w branży przemysłowej.