Usługi doradcze

Byadmin

Usługi doradcze

W ramach usług doradczych z zakresu rachunkowości finansowej oferujemy:

• klasyczne obszary związane z założeniem księgowości, tj. plan kont, opracowanie wytycznych do sporządzenia  bilansu oraz wytycznych dla dekretów księgowych, z uwzględnieniem dostosowania do wytycznych koncernu, opracowanie polityki rachunkowości,
• definicję planu miejsc powstawania kosztów (tzw. MPK),
• pomoc przy opracowaniu miesięcznych raportów zarządczych,
• pomoc przy sporządzaniu statutowych sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF lub według Ustawy o rachunkowości,
• wsparcie przy opracowywaniu raportów specjalnych wykraczających poza ww. obszary,
• definiowanie wewnętrznych procedur w zakresie obiegu dokumentów,
• opracowywanie procedur w zakresie ustawy deweloperskiej,
• pomoc w zorganizowaniu procesu deweloperskiego i budowlanego od strony prawnej, finansowej i rachunkowej,
• organizacja procesu rachunkowo – finansowego oraz prawnego w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej i wydobywczej,
• wsparcie przy wdrażaniu systemów finansowo – księgowych typu ERP,
• przygotowywanie biznesplanów.

W przypadku braku pewności, czy Państwa księgowość całkowicie spełnia wymogi miejscowego prawa, możemy dokonać przeglądu ksiąg rachunkowych. W tym celu przeprowadzimy bezpośrednio w Państwa biurze comiesięczny, krytyczny przegląd procesów księgowych, bądź dokumentów źródłowych, wraz z przeglądem deklaracji podatkowych. Umożliwi to Państwu wczesne wykrycie ewentualnych możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w dziedzinie systemów kontroli wewnętrznej, opracowywaniu procedur, wewnętrznych instrukcji np. elektronicznego obiegu dokumentów. W szczególności, wiemy dokładnie, co w Polsce jest możliwe i wykonalne. Jeśli chodzi o doradztwo w zakresie tworzenia, optymalizacji lub sprawdzania systemów kontroli wewnętrznej, szczególną wagę przywiązujemy do obniżenia kosztów funkcjonowania Firmy.