Nasz Zespół

Byadmin

Professional business team working together at office desk discussing during a meeting, efficiency and teamwork concept

Luiza Berg

Jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest inżynierem, a także magistrem ekonomii i zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Zarządzania Wartością Firmy. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego. Dysponuje bogatym doświadczeniem w następujących dziedzinach: rachunkowość, finanse, auditing spółek, wycena spółek, ocena prognoz finansowych, sporządzanie prospektów emisyjnych i wprowadzanie spółek na giełdę. Jest autorem licznych publikacji na temat rachunkowości finansowej, audytu i controllingu („Rzeczpospolita”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Gazeta Prawna”, „Controlling”). Od maja 2007 roku do marca 2013 roku była związana z Grupą Kapitałową z branży deweloperskiej i budowlanej – jako Członek Zarządu podmiotu dominującego oraz spółek w Grupie, członek Rady Nadzorczej. Wcześniej pracowała w działach controllingu oraz jako główna księgowa w spółkach działających w różnych branżach. Była zatrudniona w BDO Sp. z o.o. na stanowisku Senior Audit Managera, gdzie uczestniczyła w wielu projektach audytorskich.

 

Group of business partners looking at touchscreen while planning work at meeting

Krystian Berg

Jest absolwentem Wydziału Politologia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem Wydziału Handel Zagraniczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Ukończył również Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ma otwarty przewód doktorski w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Pracował w jednostkach budżetowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i spółkach samorządowych zajmując kierownicze stanowiska. Specjalizował się w windykacji, ubezpieczeniach oraz działaniach marketingowych, z zakresu public relations i investment relations.

 

A business team of three sitting in office and planning work

Andrzej Szornak

Posiada bogate doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania (kredyty, emisja obligacji i akcji), jak również udzielaniu finansowania, współpracy z instytucjami finansowymi i nadzorującymi rynek kapitałowy w Polsce. Zna się na sporządzaniu biznes planów, warunków emisji i zawieranych umów, negocjacjach biznesowych i inwestycyjnych. W ramach pełnionych funkcji zarządczych i nadzorczych – posiada doświadczenia w budowaniu relacji inwestorskich.

W ciągu ponad 20 lat praktyki zawodowej związany był głównie z bankowością i finansami a także działalnością deweloperską. Odbył liczne kursy i szkolenia zawodowe, związane z zarządzaniem zespołami, procesami i czasem. Piastował stanowiska kierownicze i zarządcze w spółkach, instytucjach finansowych.

Kierował Departamentem Finansowania Developerów w Banku BPH SA, Grupa BACA. W latach 2006 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnym m.in. za pion kredytowy, zarządzania ryzykiem kredytowym i programów mieszkaniowych. W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki zależnej Funduszu Nieruchomości TFI Skarbiec. W latach 2009 – 2013 Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A. Od 2013 roku do 2014 roku – Członek Zarządu Idea TFI; odpowiedzialny za pion sprzedaży i marketingu oraz obsługę Funduszy Inwestycyjnych zamkniętych prowadzonych przez TFI na zlecenie klientów.

W latach 1999 – 2009 współpracownik Gdańskiej Akademii Bankowej, Warszawskiego Instytutu Bankowości i Szkoły Głównej Handlowej – prowadził liczne zajęcia w ramach szkoleń i studiów podyplomowych dot. finansowania  przedsięwzięć developerskich

Posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem KUL i SGH.